Aktualności AKTUALNOŚCI

Forum FORUM

Facebook FACEBOOK

YouTube YOUTUBE

Instagram INSTAGRAM

 
Fundacja Ubierz Drugiego
Czy wiesz, że w Villa Forsycje są jeszcze wolne miejsca i terminy?! Skontaktuj się z nami jak najszybciej! Pomożemy załatwić wszelkie formalności! tel. +48. 601 235 887

FUNDACJA UBIERZ DRUGIEGO

Pobierz/Drukuj Stronę

Fundacja Ubierz Drugiego Fundacja Ubierz Drugiego została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 24.05.2011r. pod numerem KRS 0000386462

Siedziba Fundacji Ubierz Drugiego:
ul. Królowej Marysieńki 18, lok. 17
02-954 Warszawa
e-mail: fundacja.ubierzdrugiego@o2.pl
Tel. 601 235 887

Statut Fundacji "Ubierz Drugiego"
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja "Ubierz Drugiego" zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Lucynę Melcer, Marię Janiszewską-Hejnik i Ewę Rogólską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 2a, przed notariuszem Marią Cegielską dnia 8 marca 2011r., repertorium A 1288/2011 na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.


FUNDACJA UBIERZ DRUGIEGO

Fundacja Ubierz Drugiego utworzona w 2011r. w swej działalności zajmuje się wsparciem dla rodzin potrzebujących, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Celem fundacji jest łagodzenie skutków ubóstwa poprzez udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom najuboższym i potrzebującym.

Naszą strategię realizujemy w różnych wymiarach:


Fundacja pozyskuje środki i przekazuje je potrzebującym – łączna wysokość udzielonej przez Fundację Ubierz Drugiego pomocy to: 564 346 zł.